Skip to content

Privacyverklaring

Barbier vindt uw privacy belangrijk. Wij gaan veilig en zorgvuldig met persoonsgegevens om. Daar kunt u op vertrouwen.

De belangrijkste wettelijke regels voor het gebruik van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (oftewel: de AVG).
In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat uw privacyrechten zijn. Omdat de wettelijke regels kunnen wijzigen, kan ook de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens veranderen. Daarom kan ook deze privacyverklaring worden aangepast. Wij raden u wat dat betreft aan om deze pagina regelmatig te bekijken.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over u vertellen. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer, of gegevens over uw inkomen of gezondheid. U deelt persoonsgegevens als u bijvoorbeeld contact met ons heeft of cliënt bij ons bent.

 

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Bij Barbier verwerken we enkel persoonsgegevens in het kader van onze webshop. Hiervoor zijn de volgende gegevens van belang:

 • Uw naam en achternaam
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw adresgegevens
 • Uw betaalgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Wanneer wij op basis van uw toestemming uw gegevens verwerken, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

 

Gegevens delen met anderen?

Uw persoonsgegevens delen wij niet met andere partijen zonder dat de door hen geleverde diensten van belang zijn bij de uitvoering van de opgevraagde diensten. Wij maken gebruik van de volgende diensten:

 • WooCommerce: het platform wat onze webshop mogelijk maakt.

 

Maatregelen

Barbier neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Bewaartermijnen

Barbier bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld. Barbier houdt zich daarbij aan de wettelijke bewaartermijnen.

 

Wat zijn uw privacyrechten?

Omdat uw persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u een aantal privacyrechten:

 • Recht op inzage
  het recht om de persoonsgegevens die Barbier van u verwerkt in te zien;
 • Recht op rectificatie
  het recht om de persoonsgegevens die Barbier van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen;
 • Recht op beperking van de verwerking
  het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen te laten beperken;
 • Recht op vergetelheid (gegevenswissing)
  het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen;
 • Recht van dataportabiliteit
  het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens over te laten dragen (naar uzelf of naar een andere organisatie);
 • Recht van bezwaar
  het recht om bezwaar te maken tegen een gegevensverwerking.

 

Hoe maakt u gebruik van uw privacyrechten?

Als u gebruik wilt maken van deze rechten, dan kun u een verzoek indienen. Barbier zal in ieder geval binnen een maand reageren op uw verzoek.

U kunt uw verzoek sturen per e-mail naar info@biermetstijl.com.

 

Identificatie

Om te voorkomen dat een andere persoon dan uzelf wordt geïnformeerd over (de verwerking van) uw persoonsgegevens controleert Barbier de identiteit van de verzoeker (identificatie). Barbier is hiertoe ook wettelijk verplicht.

Ook bij digitale verzoeken kan er verzocht worden een afspraak in te plannen om u te identificeren.

 

Vragen over privacy? Of niet tevreden met hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan?

Heeft u een vraag over privacy of hoe we met persoonsgegevens omgaan?

Of vindt u dat we onzorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens of deze ten onrechte verwerken?

Als u vragen en/of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met info@biermetstijl.com.

 

Maakt de website gebruik van cookies?

Ja, wij maken gebruik van cookies. De cookies zijn nodig om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.